odcinki Wszystkie odcinki
Proces Norymberski
04:24

Proces Norymberski

Dr Jan Wiśniewski przypomina, jak doszło do procesu norymberskiego, od rozmów w Jałcie, poprzez ostateczne ustalenia w Poczdamie. Norymbergę wybrano jako miasto symbol nazizmu, ale również z praktycznych powodów, czyli ocaleniu z bombardowań gmachów sądu i więzienia. Sądzono 22 ocalałych z wojny przywódców hitlerowskich Niemiec z Goeringiem, Ribbentropem i Frankiem na czele. Ale proces udowodnił również okrucieństwo wojny i okupacji niemieckiej w Europie. Wydano 12 wyroków śmierci, z czego tylko Goering nie doczekał wykonania kary, popełniając wcześniej samobójstwo. Był to pierwszy z następnych 12 wielkich procesów zbrodniarzy niemieckich.

Niewypowiedziana wojna
04:34

Niewypowiedziana wojna

Dr Jan Wiśniewski opowiada o przyczynach niewypowiedzianej wojny pomiędzy powstającym państwem polskim a wojskami bolszewickimi. Wojnie, która rozpoczęła się od braku układu granicznego pomiędzy II RP a Rosją Sowiecką po wycofaniu się wojsk niemieckich ze wschodnich obszarów, do których swoje prawa rościły oba państwa. Pierwsze starcia nastąpiły już na przełomie lat 1918-19 od zajęcia Mińska i Wilna przez Armię Czerwoną. Po bitwie pod Mostami w styczniu 1919 polskie oddziały zajmują Wilno i Mińsk. Niestety Piłsudski nie poszedł dalej sądząc, że większym zagrożeniem dla Polski jest Biała Rosja. Na początku 1920 bolszewicy pokonują armię Kołczaka co zmienia układ sił na polskim froncie. Wtedy Marszałek zawiera przymierze z Petlurą, zajmują Kijów i są pewni zwycięstwa, ale generałowie Armii Czerwonej Tuchaczewski i Budionny planują uderzenie i w maju 1920 r sytuacja zaczyna się zmieniać …

Migracje Polaków po II Wojnie Światowej
05:16

Migracje Polaków po II Wojnie Światowej

Dr Andrzej Smoliński opowiada o skutkach obu Wojen Światowych jako przyczyn wielkich migracji w Europie, o powstaniu 16 państw narodowych po I WŚ. Skutkiem odrodzenia się Polski były wielkie powroty z Syberii, z terenów niemieckich i austo-węgierskich. II WŚ to znów wielkie wymuszone migracje, wywóz Polaków z ziem zajętych przez ZSRR na Syberię i do Kazachstanu, przesiedlenia Polaków w głąb Rzeszy Niemieckiej i Niemców na tereny polskie.

Zapowiedzi
Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/
00:29

Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/

Krótka historia

Cykl dokumentalny „Krótka historia” to losy Polski i świata przedstawiane w zwięzłej formie, wzbogacone materiałami dokumentalnymi. Prowadzący, prof. Wiesław Jan Wysocki, dr Andrzej Smoliński i dr Jan Wiśniewski, przybliżają widzom te znane i mniej znane wydarzenia, z których my, Polacy, jesteśmy dumni. Wydarzenia, które ukształtowały nasz kraj i nas, obywateli. Bohaterami cyklu będą ludzie, których nazwisk czasem próżno szukać książkach. Bohaterowie być może nieznani, acz wielcy.

W tym tygodniu odcinki:

poniedziałek - odc. 57 „Chiny XX w.”


Dr Andrzej Smoliński opowiada o kształtowaniu się stosunkowo nowym mocarstwie - Chinach. To państwo, które w swoich ponad 4 tysiącach lat historii było cesarstwem, a później wskutek przemian po II Wojnie Światowej stało się państwem komunistycznym pod wodzą Mao Tse Tunga, prawdopodobnie największego zbrodniarza w historii, wodza za którego czasów miliony chińczyków zmarło z powodu nędzy i prześladowań.

wtorek – odc. 58 „Konflikt o Zaolzie”

Dr Jan Wiśniewski przybliża historię polsko-czechosłowackiego konfliktu o Zaolzie, część Śląska Cieszyńskiego podzielonego po I Wojnie Światowej w październiku 1918 r.

środa – odc. 59 „Czechosłowacja 1938”

Dr Jan Wiśniewski przypomina, że we wrześniu 1938 r. w Monachium, podczas czterostronnej konferencji niemiecko-francusko-włosko-angielskiej dochodzi do zgody na zmianę granic Czechosłowacji. Oczywiście bez udziału strony czeskiej. Hitler zajmuje tereny objęte traktatem monachijskim, ale już w marcu 1939 r. , łamiąc te postanowienia, zajmuje całe Czechy.

czwartek – odc. 60 „Konflikt 1961 - 62”

Dr Andrzej Smoliński przypomina fakty, które doprowadziły świat w 1962 r. do progu wojny jądrowej. Zestrzelenie samolotu U2 1 maja 1960 r. z wysokości ok. 20 km było szokiem dla USA, które rozpoczęły instalację wyrzutni rakiet na terenie Turcji. Do eskalacji napięcia przyczynił się również fakt budowy Muru Berlińskiego przez NRD w sierpniu 1961 r.

piątek – odc. 61 „Migracje XX w.”

Dr Andrzej Smoliński - cywilizacja jest efektem migracji. Wiek XX jest wiekiem największych migracji w Europie. Przyczyniły się do tego obie wojny światowe.

Emisja: poniedziałek – czwartek o godz. 17:20 + 3:35, piątek o godz. 17:20 + 4:10 w TVP Polonia

o programie