odcinki Wszystkie odcinki
odc. 275 Galicja
05:02

odc. 275 Galicja

Czym jest dziś polska Galicja? Na to pytanie odpowiada dr Jan Wiśniewski przypominając, że z zupełnie innym pojmowaniem tego zjawiska spotkamy się obecnie na Ukrainie czy w Austrii. Odwołując się do Galicji i galicyjskości, pamiętamy przede wszystkim okres autonomiczny, uważany za czas względnej stabilizacji. Początkowo mieszkańcy tej prowincji poddani zostali silnej germanizacji, jednak w 1861 roku Galicja uzyskała autonomię z sejmem krajowym i rządem w stołecznym Lwowie, natomiast w 1867 roku autonomię prowincji poszerzono.

odc. 269 Kongres Wiedeński
04:57

odc. 269 Kongres Wiedeński

Dr Andrzej Smoliński. W październiku 1814 r. Napoleon Bonaparte przegrał pod Lipskiem bitwę z koalicją państw i po tej klęsce abdykował. Na Kongresie w Wiedniu spotkali się monarchowie państw, które pokonały Bonapartego. Głównymi tematami zjazdu było: usunięcie przejawów dominacji Francji na kontynencie, uporządkowanie granic w Europie po klęsce Napoleona, likwidacja zmian w państwach podporządkowanych Bonapartemu, stworzenie nowego ładu, który zapewni Europie pokój.

odc. 268 Rok 1863
05:05

odc. 268 Rok 1863

Dr Jan Wiśniewski. W styczniu 1863 r. władze rosyjskie przystąpiły do przeprowadzenia przymusowego poboru do armii carskiej w Królestwie. Dnia 22 stycznia 1863 r. Polacy wydali odezwy wzywające do walki z caratem. Powstańcy nie dysponowali regularną armią. Początkowo było ich zaledwie ok. 20 tys. uzbrojonych w broń strzelecką i kosy. Na terenie Królestwa stacjonowało zaś 100 tys. żołnierzy rosyjskich. Z powodu tak gigantycznej dysproporcji sił, zmagania przybrały charakter partyzancki.

Zapowiedzi
Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/
00:29

Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/

Krótka historia

Cykl dokumentalny „Krótka historia” to losy Polski i świata przedstawiane w zwięzłej formie, wzbogacone materiałami dokumentalnymi. Prowadzący, prof. Wiesław Jan Wysocki, dr Andrzej Smoliński i dr Jan Wiśniewski, przybliżają widzom te znane i mniej znane wydarzenia, z których my, Polacy, jesteśmy dumni. Wydarzenia, które ukształtowały nasz kraj i nas, obywateli. Bohaterami cyklu będą ludzie, których nazwisk czasem próżno szukać książkach. Bohaterowie być może nieznani, acz wielcy.

W tym tygodniu odcinki:

poniedziałek - odc. 57 „Chiny XX w.”


Dr Andrzej Smoliński opowiada o kształtowaniu się stosunkowo nowym mocarstwie - Chinach. To państwo, które w swoich ponad 4 tysiącach lat historii było cesarstwem, a później wskutek przemian po II Wojnie Światowej stało się państwem komunistycznym pod wodzą Mao Tse Tunga, prawdopodobnie największego zbrodniarza w historii, wodza za którego czasów miliony chińczyków zmarło z powodu nędzy i prześladowań.

wtorek – odc. 58 „Konflikt o Zaolzie”

Dr Jan Wiśniewski przybliża historię polsko-czechosłowackiego konfliktu o Zaolzie, część Śląska Cieszyńskiego podzielonego po I Wojnie Światowej w październiku 1918 r.

środa – odc. 59 „Czechosłowacja 1938”

Dr Jan Wiśniewski przypomina, że we wrześniu 1938 r. w Monachium, podczas czterostronnej konferencji niemiecko-francusko-włosko-angielskiej dochodzi do zgody na zmianę granic Czechosłowacji. Oczywiście bez udziału strony czeskiej. Hitler zajmuje tereny objęte traktatem monachijskim, ale już w marcu 1939 r. , łamiąc te postanowienia, zajmuje całe Czechy.

czwartek – odc. 60 „Konflikt 1961 - 62”

Dr Andrzej Smoliński przypomina fakty, które doprowadziły świat w 1962 r. do progu wojny jądrowej. Zestrzelenie samolotu U2 1 maja 1960 r. z wysokości ok. 20 km było szokiem dla USA, które rozpoczęły instalację wyrzutni rakiet na terenie Turcji. Do eskalacji napięcia przyczynił się również fakt budowy Muru Berlińskiego przez NRD w sierpniu 1961 r.

piątek – odc. 61 „Migracje XX w.”

Dr Andrzej Smoliński - cywilizacja jest efektem migracji. Wiek XX jest wiekiem największych migracji w Europie. Przyczyniły się do tego obie wojny światowe.

Emisja: poniedziałek – czwartek o godz. 17:20 + 3:35, piątek o godz. 17:20 + 4:10 w TVP Polonia

o programie