odcinki Wszystkie odcinki
odc. 243 Akcja
05:03

odc. 243 Akcja "Wisła"

Prof. Wiesław J. Wysocki. Ukraińska Powstańcza Armia (UPA), po zakończeniu II wojny światowej, terroryzowała wioski i miasta, w których mieszkała ludność polska. Decyzję o akcji "Wisła” podjęło Biuro Polityczne KC PZPR, choć niektórzy twierdzą, że zapadła ona w Moskwie. Ta wojskowa akcja pacyfikacyjna została przeprowadzona w latach 1947 - 1950 przeciwko UPA i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, działających na terytorium Polski. Połączona była z czystką etniczną w postaci wysiedlania ludności cywilnej z terenów Polski południowo-wschodniej. Do przeprowadzenia akcji przeznaczono łącznie ponad 20 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, ORMO i UBP. Sowieci wyznaczyli do akcji po swej stronie dywizję pancerną, specjalne oddziały antypartyzanckie i oddziały NKWD do blokowania granicy. Podobnie Czechosłowacy utworzyli specjalną grupę operacyjną. W 1990 r. akcję "Wisła" potępił Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Polski Lech Kaczyński i Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, we wspólnym oświadczeniu, także potępili akcję „Wisła” i stwierdzili, że była ona sprzeczna z podstawowymi prawami człowieka.

odc. 242 Rewolucja Październikowa
04:45

odc. 242 Rewolucja Październikowa

Dr Andrzej Smoliński. Rewolucja Lutowa w 1917 r. w Rosji zmieniła system sprawowania władzy. Wkrótce się okazało, że Rząd Tymczasowy nie był w stanie utrzymać władzy. Jednym z decydujących wydarzeń był przyjazd do Piotrogrodu przywódcy niewielkiej ale sprawnej i mocno scentralizowanej partii bolszewików Włodzimierza Ilicza Uljanowa. Ten wraz z Lwem Bronsztajnem-Trockim podjął decyzję o obaleniu rządu i rozpoczęcia procesu wprowadzania systemu komunistycznego. Do wydarzeń określanych jako rewolucja październikowa doszło między 6 a 8 listopada 1917r. kiedy bojówki Gwardii Czerwonej Trockiego zajęły bez rozlewu krwi centralę telefoniczną, dworce kolejowe, pocztę główną oraz inne instytucję.

odc. 241 Patriotyzm Polaków XVIII w.
05:03

odc. 241 Patriotyzm Polaków XVIII w.

Prof. Wiesław J. Wysocki - dwa wydarzenia wpisały się w dzieje Rzeczypospolitej w XVIII w. - Konstytucja 3 Maja 1791 r. oraz akt opracowany na polecenie carycy Katarzyny II i ogłoszony w Targowicy na Podolu. W ślad za tym zdradzieckim aktem w granice Rzeczypospolitej wkroczyło 200 tys. wojsk rosyjskich a następstwem był II rozbiór. Trzeci, ostateczny rozbiór Rzeczypospolitej, dokonany przez Rosję, Prusy i Austrię w 1795 r. łączył się z ostateczną utratą suwerenności państwa polskiego. Naród polski nigdy się jednak z tym faktem nie pogodził, podejmując wielopokoleniową walkę o odzyskanie niepodległości. Pomimo klęsk doznanych w powstaniach narodowych, prześladowań zaborców, niszczenia przez nich kultury i ojczystego języka Polacy wierzyli, że ojczyzna znów będzie wolna, stąd kolejne pokolenia podejmowały sztandar walki o niepodległość.

Zapowiedzi
Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/
00:29

Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/

Krótka historia

Cykl dokumentalny „Krótka historia” to losy Polski i świata przedstawiane w zwięzłej formie, wzbogacone materiałami dokumentalnymi. Prowadzący, prof. Wiesław Jan Wysocki, dr Andrzej Smoliński i dr Jan Wiśniewski, przybliżają widzom te znane i mniej znane wydarzenia, z których my, Polacy, jesteśmy dumni. Wydarzenia, które ukształtowały nasz kraj i nas, obywateli. Bohaterami cyklu będą ludzie, których nazwisk czasem próżno szukać książkach. Bohaterowie być może nieznani, acz wielcy.

W tym tygodniu odcinki:

poniedziałek - odc. 57 „Chiny XX w.”


Dr Andrzej Smoliński opowiada o kształtowaniu się stosunkowo nowym mocarstwie - Chinach. To państwo, które w swoich ponad 4 tysiącach lat historii było cesarstwem, a później wskutek przemian po II Wojnie Światowej stało się państwem komunistycznym pod wodzą Mao Tse Tunga, prawdopodobnie największego zbrodniarza w historii, wodza za którego czasów miliony chińczyków zmarło z powodu nędzy i prześladowań.

wtorek – odc. 58 „Konflikt o Zaolzie”

Dr Jan Wiśniewski przybliża historię polsko-czechosłowackiego konfliktu o Zaolzie, część Śląska Cieszyńskiego podzielonego po I Wojnie Światowej w październiku 1918 r.

środa – odc. 59 „Czechosłowacja 1938”

Dr Jan Wiśniewski przypomina, że we wrześniu 1938 r. w Monachium, podczas czterostronnej konferencji niemiecko-francusko-włosko-angielskiej dochodzi do zgody na zmianę granic Czechosłowacji. Oczywiście bez udziału strony czeskiej. Hitler zajmuje tereny objęte traktatem monachijskim, ale już w marcu 1939 r. , łamiąc te postanowienia, zajmuje całe Czechy.

czwartek – odc. 60 „Konflikt 1961 - 62”

Dr Andrzej Smoliński przypomina fakty, które doprowadziły świat w 1962 r. do progu wojny jądrowej. Zestrzelenie samolotu U2 1 maja 1960 r. z wysokości ok. 20 km było szokiem dla USA, które rozpoczęły instalację wyrzutni rakiet na terenie Turcji. Do eskalacji napięcia przyczynił się również fakt budowy Muru Berlińskiego przez NRD w sierpniu 1961 r.

piątek – odc. 61 „Migracje XX w.”

Dr Andrzej Smoliński - cywilizacja jest efektem migracji. Wiek XX jest wiekiem największych migracji w Europie. Przyczyniły się do tego obie wojny światowe.

Emisja: poniedziałek – czwartek o godz. 17:20 + 3:35, piątek o godz. 17:20 + 4:10 w TVP Polonia

o programie