odcinki Wszystkie odcinki
odc. 457 Obrona Moskwy
04:50

odc. 457 Obrona Moskwy

Jednym z trzech głównych celów niemieckiej kampanii, obok Leningradu i opanowania roponośnych pól na Kaukazie, było zdobycie sowieckiej stolicy Moskwy mówi dr Jan Wiśniewski. Zaskoczony najazdem hitlerowskim Stalin z trudem organizował obronę przy wydatnej pomocy NKWD. Ale największym sprzymierzeńcem rozbitej Armii Czerwonej i ostatecznym zwycięzcą okazał się mróz, który zdziesiątkował Niemców nieprzywykłych do takich temperatur. Mimo że Moskwa była na wyciągnięcie ręki, pozostała niezdobyta.

odc. 456 Marian Rejewski
04:34

odc. 456 Marian Rejewski

O Marianie Rejewskim - jednym z tych, którzy złamali szyfr Enigmy opowiada dr Andrzej Smoliński. Matematyk i filozof opracował na podstawie danych dostarczonych przez francuski wywiad tzw. bombę Rejewskiego pozwalającą na szybkie łamanie kodu. Przekazana później wywiadom francuskim i brytyjskim pozwoliła na znaczny postęp w pracach deszyfryzacyjnych. Po likwidacji Biura Szyfrów we wrześniu Rejewski uciekał przed Niemcami przez całą Europę, aby w końcu wylądować w Anglii.

odc. 455 Polscy piloci podczas II wojny światowej
05:05

odc. 455 Polscy piloci podczas II wojny światowej

Dr Jan Wiśniewski opowiada o skomplikowanych dziejach polskich pilotów podczas trwania II wojny światowej. Spośród około 9000 którzy wydostali się z Polski tylko niewielka część została dopuszczona do obrony Francji w 1940 roku, ponad 6 tysięcy ewakuowano do Wielkiej Brytanii. W czasie Bitwy o Wielką Brytanię, kiedy pod koniec sierpnia 1940 roku straty bojowe brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego osiągnęły około jedną czwartą pilotów 144 polskich doświadczonych pilotów myśliwskich okazało się zbawiennym czynnikiem w krytycznej sytuacji wojennej. Z końcem wojny stan liczebny Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie dochodził do 17.000 osób.

odc. 454 Pochodzenie Brytyjczyków
04:59

odc. 454 Pochodzenie Brytyjczyków

Skąd pochodzą Brytyjczycy, czy można to określić, i jak? na to pytanie szuka odpowiedzi dr Andrzej Smoliński. Przedstawia wynika badań DNA prowadzonych w ramach projektu badawczego People of the British Isles pod kierunkiem prof. Simon'a Myers'a z Universitetu Oxfordzkiego. Badania pozwoliły podzielić ludność Wielkiej Brytanii na 17 genetycznych klastrów. Ciekawe, że rozmieszczenie wielu genetycznych klastrów wykazuje znaczne podobieństwa do podziału etnicznego i politycznego Brytanii pod koniec VI w. , a więc po inwazji Anglów i Sasów.

odc. 453 mjr Henryk Sucharski
04:57

odc. 453 mjr Henryk Sucharski

Życiorys majora Sucharskiego, dowódcy obrony Westerplatte przybliża prof. WJ Wysocki. Przypomina, że mjr Sucharski to również uczestnik walk w wojnie polsko - bolszewickiej na froncie litewsko - białoruskim. Za zasługi w walkach został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Po siedmiodniowej obronie Westerplatte dostał się do oflagu jenieckiego a po uwolnieniu z niewoli przez wojska alianckie został dowódcą 6. Batalionu Strzelców Karpackich. W sierpniu Henryk Sucharski trafił do brytyjskiego szpitala wojskowego w Neapolu, gdzie zmarł 30 sierpnia 1946 roku.

Zapowiedzi
Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/
00:29

Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/

Krótka historia

Cykl dokumentalny „Krótka historia” to losy Polski i świata przedstawiane w zwięzłej formie, wzbogacone materiałami dokumentalnymi. Prowadzący, prof. Wiesław Jan Wysocki, dr Andrzej Smoliński i dr Jan Wiśniewski, przybliżają widzom te znane i mniej znane wydarzenia, z których my, Polacy, jesteśmy dumni. Wydarzenia, które ukształtowały nasz kraj i nas, obywateli. Bohaterami cyklu będą ludzie, których nazwisk czasem próżno szukać książkach. Bohaterowie być może nieznani, acz wielcy.

W tym tygodniu odcinki:

poniedziałek - odc. 57 „Chiny XX w.”


Dr Andrzej Smoliński opowiada o kształtowaniu się stosunkowo nowym mocarstwie - Chinach. To państwo, które w swoich ponad 4 tysiącach lat historii było cesarstwem, a później wskutek przemian po II Wojnie Światowej stało się państwem komunistycznym pod wodzą Mao Tse Tunga, prawdopodobnie największego zbrodniarza w historii, wodza za którego czasów miliony chińczyków zmarło z powodu nędzy i prześladowań.

wtorek – odc. 58 „Konflikt o Zaolzie”

Dr Jan Wiśniewski przybliża historię polsko-czechosłowackiego konfliktu o Zaolzie, część Śląska Cieszyńskiego podzielonego po I Wojnie Światowej w październiku 1918 r.

środa – odc. 59 „Czechosłowacja 1938”

Dr Jan Wiśniewski przypomina, że we wrześniu 1938 r. w Monachium, podczas czterostronnej konferencji niemiecko-francusko-włosko-angielskiej dochodzi do zgody na zmianę granic Czechosłowacji. Oczywiście bez udziału strony czeskiej. Hitler zajmuje tereny objęte traktatem monachijskim, ale już w marcu 1939 r. , łamiąc te postanowienia, zajmuje całe Czechy.

czwartek – odc. 60 „Konflikt 1961 - 62”

Dr Andrzej Smoliński przypomina fakty, które doprowadziły świat w 1962 r. do progu wojny jądrowej. Zestrzelenie samolotu U2 1 maja 1960 r. z wysokości ok. 20 km było szokiem dla USA, które rozpoczęły instalację wyrzutni rakiet na terenie Turcji. Do eskalacji napięcia przyczynił się również fakt budowy Muru Berlińskiego przez NRD w sierpniu 1961 r.

piątek – odc. 61 „Migracje XX w.”

Dr Andrzej Smoliński - cywilizacja jest efektem migracji. Wiek XX jest wiekiem największych migracji w Europie. Przyczyniły się do tego obie wojny światowe.

Emisja: poniedziałek – czwartek o godz. 17:20 + 3:35, piątek o godz. 17:20 + 4:10 w TVP Polonia

o programie