odcinki Wszystkie odcinki
odc. 464 Brytyjskie imperium
05:00

odc. 464 Brytyjskie imperium

Historię powstawania brytyjskiego imperium kolonialnego, imperium nad którym nigdy nie zachodzi słońce przedstawia dr Jan Wiśniewski. Od kolonizacji Ameryki poprzez Indie, Azję, Afrykę i wyspy na Pacyfiku stosowano zasadę dziel i rządź. To potężne imperium zaczęło się chwiać po I wojnie światowej. Jednak to II wojna światowa ostatecznie doprowadziła do jego rozpadu, kiedy uniezależniły się takie dominia jak Kanada, Austria czy Nowa Zelandia, a ceremonia przekazania Hong - Kongu Chinom w 1997 roku oznaczała ostateczny koniec imperium.

odc. 463 Kolonizacja Afryki i Azji
04:50

odc. 463 Kolonizacja Afryki i Azji

O kolonizacji Afryki i Azji opowiada dr Andrzej Smoliński. Poszukiwanie surowców spowodowało ekspansję kolonizacyjną nie tylko Europy, ale również Stanów Zjednoczonych i Japonii. Głównym państwem europejskim, które wyruszyło na podbój świata, była Wielka Brytania, szukająca zdobyczy w Chinach, Afryce i w Indiach. Francja również próbowała zdobyć jak największe wpływy w Chinach, a także przejąć kontrolę nad Indochinami, i skolonizować całą północno - zachodnią Afrykę.

odc. 462 Chocim 1621
05:12

odc. 462 Chocim 1621

Najazdy Kozaków podlegających Rzeczpospolitej na miasta i porty leżące nad Morzem Czarnym i poparcie Habsburgów przeciw Państwu Osmańskiemu doprowadziło do otwartego konfliktu Polski z Turcją - mówi dr Jan Wiśniewski. Wielka bitwa rozpoczęła się z początkiem września 1621 roku i trwała równo 6 tygodni. Była krwawa i wyczerpująca. Stanowiła największą wojnę pozycyjną w tamtych czasach w Europie. Ogólny jej wynik stanowił niewątpliwie sukces wojsk polsko-litewsko-kozackich.

odc. 461 Komunistyczna Partia Robotnicza Polski
04:53

odc. 461 Komunistyczna Partia Robotnicza Polski

KPRP była od 1919 roku sekcją Kominternu, czyli agenturą bolszewicką na terenie II Rzeczypospolitej - mówi prof. Wiesław Wysocki. Powstała w wyzwolonej od zaborów Polsce już w 1918 roku, ale odrzucała niezależności niezawisłość państwową Polski, oczekując na światową rewolucję komunizmu i zlikwidowanie państw w Europie. W maju 1920 roku zostało założone w Moskwie tzw. Biuro Polskie, kierowane przez Dzierżyńskiego. Zwycięstwo Wojska Polskiego w bitwie warszawskiej, a następnie bitwie niemeńskiej i rozbicie Armii Czerwonej zniweczyło projekt przejęcia władzy w Polsce przez KPRP w oparciu o zbrojną interwencję bolszewicką.

odc. 460 Pearl Harbor
04:54

odc. 460 Pearl Harbor

Japonia prowadziła wojnę na Dalekim Wschodzie już od 1937 roku mówi dr Jan Wiśniewski. Po zaatakowaniu Mandżurii przyszła kolej na Indochiny, a w 1941 roku uznali, że mogą być panami Pacyfiku, na przeszkodzie stały tylko Stany Zjednoczone ze swoją flotą. Stąd też pomysł admirała Yamamoto na zniszczenie największej bazy USA Pearl Harbor. Chociaż atak z zaskoczenia był początkowo dużym sukcesem nie był on całkowity: ocalały przede wszystkim lotniskowce, na których następnie spoczął główny ciężar walk, a ponadto zniszczenie floty w porcie nie było równoznaczne ze zniszczeniem jej na morzu. Okręty zniszczone w Pearl Harbor udało się podnieść z dna i wyremontować, zwłaszcza że nie uległa zniszczeniu infrastruktura oraz większość zbiorników paliw.

odc. 457 Obrona Moskwy
04:50

odc. 457 Obrona Moskwy

Jednym z trzech głównych celów niemieckiej kampanii, obok Leningradu i opanowania roponośnych pól na Kaukazie, było zdobycie sowieckiej stolicy Moskwy mówi dr Jan Wiśniewski. Zaskoczony najazdem hitlerowskim Stalin z trudem organizował obronę przy wydatnej pomocy NKWD. Ale największym sprzymierzeńcem rozbitej Armii Czerwonej i ostatecznym zwycięzcą okazał się mróz, który zdziesiątkował Niemców nieprzywykłych do takich temperatur. Mimo że Moskwa była na wyciągnięcie ręki, pozostała niezdobyta.

Zapowiedzi
Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/
00:29

Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/

Krótka historia

Cykl dokumentalny „Krótka historia” to losy Polski i świata przedstawiane w zwięzłej formie, wzbogacone materiałami dokumentalnymi. Prowadzący, prof. Wiesław Jan Wysocki, dr Andrzej Smoliński i dr Jan Wiśniewski, przybliżają widzom te znane i mniej znane wydarzenia, z których my, Polacy, jesteśmy dumni. Wydarzenia, które ukształtowały nasz kraj i nas, obywateli. Bohaterami cyklu będą ludzie, których nazwisk czasem próżno szukać książkach. Bohaterowie być może nieznani, acz wielcy.

W tym tygodniu odcinki:

poniedziałek - odc. 57 „Chiny XX w.”


Dr Andrzej Smoliński opowiada o kształtowaniu się stosunkowo nowym mocarstwie - Chinach. To państwo, które w swoich ponad 4 tysiącach lat historii było cesarstwem, a później wskutek przemian po II Wojnie Światowej stało się państwem komunistycznym pod wodzą Mao Tse Tunga, prawdopodobnie największego zbrodniarza w historii, wodza za którego czasów miliony chińczyków zmarło z powodu nędzy i prześladowań.

wtorek – odc. 58 „Konflikt o Zaolzie”

Dr Jan Wiśniewski przybliża historię polsko-czechosłowackiego konfliktu o Zaolzie, część Śląska Cieszyńskiego podzielonego po I Wojnie Światowej w październiku 1918 r.

środa – odc. 59 „Czechosłowacja 1938”

Dr Jan Wiśniewski przypomina, że we wrześniu 1938 r. w Monachium, podczas czterostronnej konferencji niemiecko-francusko-włosko-angielskiej dochodzi do zgody na zmianę granic Czechosłowacji. Oczywiście bez udziału strony czeskiej. Hitler zajmuje tereny objęte traktatem monachijskim, ale już w marcu 1939 r. , łamiąc te postanowienia, zajmuje całe Czechy.

czwartek – odc. 60 „Konflikt 1961 - 62”

Dr Andrzej Smoliński przypomina fakty, które doprowadziły świat w 1962 r. do progu wojny jądrowej. Zestrzelenie samolotu U2 1 maja 1960 r. z wysokości ok. 20 km było szokiem dla USA, które rozpoczęły instalację wyrzutni rakiet na terenie Turcji. Do eskalacji napięcia przyczynił się również fakt budowy Muru Berlińskiego przez NRD w sierpniu 1961 r.

piątek – odc. 61 „Migracje XX w.”

Dr Andrzej Smoliński - cywilizacja jest efektem migracji. Wiek XX jest wiekiem największych migracji w Europie. Przyczyniły się do tego obie wojny światowe.

Emisja: poniedziałek – czwartek o godz. 17:20 + 3:35, piątek o godz. 17:20 + 4:10 w TVP Polonia

o programie