odcinki Wszystkie odcinki
odc. 203 Ignacy Mościcki
04:53

odc. 203 Ignacy Mościcki

Historię Ignacego Mościckiego – ostatniego Prezydenta RP przed II wojną światową kreśli dr Jan Wiśniewski. Opowiada o jego silnej woli i chęci do nauki ale też o fascynacji ruchem socjalistycznym w czasie studiów na Politechnice w Rydze. Konieczność emigracji, prowadzi go – dzięki silnej woli i wytrwałości – przez Londyn do studiów w Szwajcarii i pierwszych wynalazków z zakresy chemii. Po odzyskaniu niepodległości zostaje przedsiębiorcą, m.in. jest twórcą zakładów chemicznych w Chorzowie. Po przewrocie majowym zostaje Prezydentem RP i pełni tę funkcję do 1939r. Po internowaniu w Rumunii przekazuje władzę prezydencką Władysławowi Raczkiewiczowi. Umiera w Szwajcarii w 1946 r.

odc. 202 Sojusze militarne
05:08

odc. 202 Sojusze militarne

Układ sił na świecie po zakończeniu II wojny światowej doprowadził do konfliktu między dwoma super mocarstwami: Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim – mówi dr Andrzej Smoliński Zbrojnym narzędziem ewentualnego konfliktu miały być sojusze militarne: Pakt Północnoatlantycki - NATO – powołany do życia na początku kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie i Układ Warszawski, który powstał w maju 1955 roku, oficjalnie w reakcji na przyjęcie do NATO Niemiec Zachodnich. Naprzeciw zachodniego sojuszu stanęło kilkaset tysięcy żołnierzy radzieckich, którzy z terytorium Niemieckiej Republiki Demokratycznej i Czechosłowacji mieli uderzyć na Europę Zachodnią. Do końca zimnej wojny w dawnej NRD Moskwa utrzymywała około pół miliona żołnierzy oraz ogromne ilości broni ofensywnej, co miało im zapewnić przewagę podczas uderzenia. Faktycznie Układ Warszawski był fasadą, pod którą skrywała się dominacja polityczna i wojskowa Moskwy Przez cały okres zimnej wojny, także w czasach sporego napięcia Wschód-Zachód, Układ miał dużą przewagę nad NATO w broni konwencjonalnej. Rok 1989 r. był początkiem prawdziwego końca Układu, choć istniał on jeszcze do 1991 r. jako organizacja polityczna.

odc. 201 Michał Rola-Żymierski
04:56

odc. 201 Michał Rola-Żymierski

Dr Jan Wiśniewski opowiada o bardzo dwuznacznej postaci jaką był Michał Rola-Żymierski. Pierwszy Minister Obrony Narodowej w PRL, komunista aresztowany i osadzony w więzieniu w 1949 przez komunistyczny rząd polski, człowiek, który dwukrotnie zmieniał nazwisko, były dowódca II Dywizji Legionów i początkowo przyjaciel Piłsudskiego a później łapówkarz i agent sowiecki. Jest to historia o tym, jaki wpływ na ludzi mają czyny popełnione nie przez nich samych ale ich bliskich, a także o słabym charakterze i sile pieniądza.

odc. 200 KPN
05:06

odc. 200 KPN

Dr Andrzej Smoliński - w tym roku minęło trzydzieści lat od chwili utworzenia Konfederacji Polski Niepodległej, pierwszej od czasów rozbicia PSL niezależnej partii politycznej w PRL-u i zarazem jedynej organizacji opozycyjnej powstałej przed Sierpniem 1980 r., która wprowadziła swych kandydatów do Sejmu I i II kadencji w III Rzeczypospolitej. Dzieje Konfederacji Polski Niepodległej nierozłącznie związane są z jej założycielem i wieloletnim liderem – Leszkiem Moczulskim – postacią barwną, choć niejednoznaczną i nierzadko kontrowersyjną.

Zapowiedzi
Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/
00:29

Tydzień z Krótką Historią /22-26.08.2016/

Krótka historia

Cykl dokumentalny „Krótka historia” to losy Polski i świata przedstawiane w zwięzłej formie, wzbogacone materiałami dokumentalnymi. Prowadzący, prof. Wiesław Jan Wysocki, dr Andrzej Smoliński i dr Jan Wiśniewski, przybliżają widzom te znane i mniej znane wydarzenia, z których my, Polacy, jesteśmy dumni. Wydarzenia, które ukształtowały nasz kraj i nas, obywateli. Bohaterami cyklu będą ludzie, których nazwisk czasem próżno szukać książkach. Bohaterowie być może nieznani, acz wielcy.

W tym tygodniu odcinki:

poniedziałek - odc. 57 „Chiny XX w.”


Dr Andrzej Smoliński opowiada o kształtowaniu się stosunkowo nowym mocarstwie - Chinach. To państwo, które w swoich ponad 4 tysiącach lat historii było cesarstwem, a później wskutek przemian po II Wojnie Światowej stało się państwem komunistycznym pod wodzą Mao Tse Tunga, prawdopodobnie największego zbrodniarza w historii, wodza za którego czasów miliony chińczyków zmarło z powodu nędzy i prześladowań.

wtorek – odc. 58 „Konflikt o Zaolzie”

Dr Jan Wiśniewski przybliża historię polsko-czechosłowackiego konfliktu o Zaolzie, część Śląska Cieszyńskiego podzielonego po I Wojnie Światowej w październiku 1918 r.

środa – odc. 59 „Czechosłowacja 1938”

Dr Jan Wiśniewski przypomina, że we wrześniu 1938 r. w Monachium, podczas czterostronnej konferencji niemiecko-francusko-włosko-angielskiej dochodzi do zgody na zmianę granic Czechosłowacji. Oczywiście bez udziału strony czeskiej. Hitler zajmuje tereny objęte traktatem monachijskim, ale już w marcu 1939 r. , łamiąc te postanowienia, zajmuje całe Czechy.

czwartek – odc. 60 „Konflikt 1961 - 62”

Dr Andrzej Smoliński przypomina fakty, które doprowadziły świat w 1962 r. do progu wojny jądrowej. Zestrzelenie samolotu U2 1 maja 1960 r. z wysokości ok. 20 km było szokiem dla USA, które rozpoczęły instalację wyrzutni rakiet na terenie Turcji. Do eskalacji napięcia przyczynił się również fakt budowy Muru Berlińskiego przez NRD w sierpniu 1961 r.

piątek – odc. 61 „Migracje XX w.”

Dr Andrzej Smoliński - cywilizacja jest efektem migracji. Wiek XX jest wiekiem największych migracji w Europie. Przyczyniły się do tego obie wojny światowe.

Emisja: poniedziałek – czwartek o godz. 17:20 + 3:35, piątek o godz. 17:20 + 4:10 w TVP Polonia

o programie