Wideo
04:44

odc. 474 Bitwa pod Borodino

O bitwie, która mimo pozorów zwycięstwa zakończyła się klęską Napoleona opowiada dr Jan Wiśniewski. Pół miliona francuskich i polskich żołnierzy walczyło we wrześniu 1812 roku pod Moskwą w miejscowości Borodino przeciwko armii marszałka Kutuzowa. Rosjanie stracili od ok. 50 tysięcy zabitych i rannych, Francuzi około 35 tysięcy. Napoleon wkroczył do Moskwy, ale Rosja się poddała. Odwrót armii napoleońskiej, to tragiczne żniwo które zbierał mróz oraz choroby trapiące nieprzygotowanych na tak surowe warunki klimatyczne żołnierzy. Z wojny wróciło zaledwie 10 proc. żołnierzy Wielkiej Armii. Wyprawa Napoleona na Moskwę była początkiem końca jego dominacji w Europie.

04:40

odc. 473 Wynalazek Jana Gutenberga

O rewolucji jaką było wynalezienie druku - opowiada dr Andrzej Smoliński. Jan Gutenberg jako pierwszy w historii do drukowania tekstu użył wykonanych według własnego pomysłu ruchomych, metalowych czcionek. Zamiast mozolnego, ręcznego przepisywania tekstów, można było je teraz szybko drukować w dowolnej ilości. Sposób ten bardzo szybko rozpowszechnił się w całej Europie, przyczyniając się do wzrostu wykształcenia szerszych kręgów społeczeństwa, a pierwszym wydrukowanym dziełem była Biblia.

04:50

odc. 472 D - Day

Historię lądowania wojsk alianckich w Normandii przedstawia dr Jan Wiśniewski. Pokonanie tzw. Wału Atlantyckiego, czyli umocnień obronnych, mających łączną długość 3800 km, było pierwszym etapem zgniecenia III Rzeszy przez połączone siły koalicji antyhitlerowskiej. Dzięki wybudowaniu naprzeciwko Calais setek fałszywych baz wojskowych, w których zgromadzono atrapy czołgów, samolotów i dział Niemcy byli przekonani, że tam nastąpi desant. Podstęp się udał. Inwazja ponad 175 tysięcy żołnierzy rozpoczęła się 6 czerwca 1944 r.

05:03

odc. 471 Engelbert Dollfuss

Engelbert Dollfuss, kanclerz Austrii, był przeciwnikiem Hitlera i obrońcą suwerenności Austrii - mówi dr Andrzej Smoliński. Od marca 1933 r. Dollfuss rządził jako dyktator. Stojąc na czele prawicowej koalicji, zniósł demokratyczny system wyborczy w Austrii, rozwiązał wszystkie partie polityczne, wprowadził cenzurę oraz zakaz demonstracji politycznych i utworzył tzw. Front Ojczyźniany, reżimową ponadpartyjną organizację, do której wcielono wszystkich urzędników państwowych. Jej celem było ratowanie niepodległości Austrii, co doprowadziło do austrofaszyzmu. 25 VII 1934 r. hitlerowcy z SS - w przebraniach policyjnych i wojskowych zajęli około godz. 13. Urząd Kanclerski w centrum Wiednia. Dollfus został ciężko raniony i zmarł z upływu krwi, był jedną z pierwszych ofiar hitleryzmu poza terenem III Rzeszy.

04:56

odc. 470 Bitwa pod Lepanto

O bitwie pod Lepanto, ostatniej wielkiej bitwie morskiej średniowiecza - opowiada dr Jan Wiśniewski. Brało w niej udział ponad 450 okrętów, zginęło blisko 35.000 ludzi; Po raz pierwszy użyto artylerii nie jako środka pomocniczego, ale jako głównej broni ze strony wojsk chrześcijańskich i po raz ostatni były to okręty napędzane głównie siłą wioseł, a nie żagli. Turcja przegrała bitwę i straciła szansę na dalszą ekspansję w basenie Morza Śródziemnego.

04:53

odc. 469 Ludwik XIV

Historię panowania Ludwika XIV Burbona we Francji opowiada dr Andrzej Smoliński. Tak jak jego ojciec Ludwik XIII został królem jako dziecko i w jego imieniu sprawował rządy również kardynał, tym razem Mazzarini. Ludwik XIV chciał sam rządzić i decydować o wszystkim, co się działo w królestwie. Znane jest jego powiedzenie państwo to ja!. Swój kult władzy budował także na wystawności i bogactwie dworu królewskiego oraz na organizowaniu licznych festynów, widowisk i przedstawień teatralnych, sławiących monarchę i jego czyny, ale jednocześnie otaczał się kompetentnymi i zdolnymi urzędnikami.

04:58

odc. 467 Bitwa pod Oliwą

Szwedzi wykorzystując zaangażowanie Polski w konflikt z Turcją w latach 1626 - 1629 postanowili opanować ujście Wisły mówi dr Jan Wiśniewski - nie mogąc zdobyć Gdańska założyli blokadę morską i pobierali horrendalne cło w wysokości 30% wartości ładunków. Rankiem 28 listopada 1627 r. okręty szwedzkie, które płynęły od strony Helu jeden za drugim, zostały zaskoczone przez okręty polskie. Bitwa zakończyła się klęską Szwedów - utracili 2 największe okręty. Było to jedyne polskie zwycięstwo odniesione na morzu w dziejach nowożytnych, nie miało większego znaczenia militarnego, ale miało duże znaczenie moralne.

04:48

odc. 466 Rozwiązanie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

Historię rozwiązania a częściowo również fizycznego zniszczenia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski przedstawia prof. WJ Wysocki. Zatrzymanie ofensywy sowieckiej w 1920 roku zniszczyły nadzieje polskich komunistów na obalenie rządów w Europie i sprowadziły partię do podziemia. Ale głównym wrogiem KPRP był Stalin, który już w latach dwudziestych oskarżał KRPP o frakcyjność a w 1937 wszyscy członkowie Biura Politycznego KC KPP przebywający w ZSSR zostali aresztowani przez NKWD. Niemal wszystkich działaczy KPP uwięziono, zesłano do łagrów lub rozstrzelano z rozkazu Stalina.