Pułkownik Ryszard Kukliński

Dr Andrzej Smoliński przypomina historię płk Wojska Polskiego Ryszarda Kuklińskiego. Opowiada o efektach jego dziesięcioletniej współpracy z wywiadem amerykańskim, przekazanych dokumentach ok. 35 tysięcy stron w tym mapy planowanego bezpośredniego ataku wojsk Układu Warszawskiego na Europę Zachodnią.