odc. 369 Policja w II RP

O początkach organizacji Policji Państwowej w II RP opowiada dr Andrzej Smoliński. Przypomina, że 24 lipca 1919 roku powołano do życia Policję Państwową II Rzeczypospolitej. W całym kraju na szczeblu wojewódzkim utworzono komendy okręgowe, w poszczególnych powiatach komendy powiatowe, w miastach i dzielnicach komisariaty, a w najmniejszych gminach posterunki. Większość policjantów stanowili byli wojskowi, dla których służba w Policji była naturalnym przedłużeniem służby wojskowej. Ciekawym przykładem są zarobki policjantów i inne świadczenia rodzinne.