odc. 388 Zakon Krzyżacki

W 1308 roku Władysław Łokietek wezwał Krzyżaków do pomocy przeciwko Brandenburczykom atakującym Gdańsk - mówi dr Andrzej Smoliński. Krzyżacy podstępem opanowali miasto, a rok później zajęli całość Pomorza Gdańskiego, przyłączając je do swego państwa w Prusach i przenieśli siedzibę wielkiego mistrza z Wenecji do Malborka. Sto lat później Jagiełło nie wykorzystał pogromu Krzyżaków pod Grunwaldem zawierając pokój toruński. W 1440 roku, utworzony Związek Pruski wymierzony przeciw Krzyżakom a szukający oparcia w państwie polskim, staje się przyczyną wydania aktu inkorporacji Prus, co doprowadza do wybuchu wojny trzynastoletniej. Kończy ją traktat toruński z 1466 roku, który ogłaszał wcielenie całości ziem pruskich do Polski. Zakon usiłował jednak wyłamać się spod zwierzchnictwa. Stało się to przyczyną kolejnej wojny polsko - krzyżackiej 1519 - 1521. W końcu 10 kwietnia 1525 roku mistrz Albrecht złożył Zygmuntowi Staremu w Krakowie hołd lenny jako świecki książę w Prusach.