odc. 389 Bitwa pod Kircholmem

Bitwa pod Kircholmem to jeden z największych sukcesów wojennych w historii I Rzeczypospolitej – mówi dr Jan Wiśniewski. Ponad trzykrotna przewaga liczebna Szwedów na nic się nie zdała, gdy przyszło im zmierzyć się z połączeniem talentu dowódczego hetmana Jana Karola Chodkiewicza i potęgą pancernego natarcia husarii. Niestety, zwycięstwo - choć efektowne i rozstrzygające kampanię 1605 roku - nie przyniosło zwycięstwa strategicznego, zaangażowanie sił Rzeczypospolitej w konfliktach przeciw Rosji i Turcji, dało Szwecji szansę odbudowania sił i zdobycia Inflant.