odc. 453 mjr Henryk Sucharski

Życiorys majora Sucharskiego, dowódcy obrony Westerplatte przybliża prof. WJ Wysocki. Przypomina, że mjr Sucharski to również uczestnik walk w wojnie polsko - bolszewickiej na froncie litewsko - białoruskim. Za zasługi w walkach został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Po siedmiodniowej obronie Westerplatte dostał się do oflagu jenieckiego a po uwolnieniu z niewoli przez wojska alianckie został dowódcą 6. Batalionu Strzelców Karpackich. W sierpniu Henryk Sucharski trafił do brytyjskiego szpitala wojskowego w Neapolu, gdzie zmarł 30 sierpnia 1946 roku.