odc. 454 Pochodzenie Brytyjczyków

Skąd pochodzą Brytyjczycy, czy można to określić, i jak? na to pytanie szuka odpowiedzi dr Andrzej Smoliński. Przedstawia wynika badań DNA prowadzonych w ramach projektu badawczego People of the British Isles pod kierunkiem prof. Simon'a Myers'a z Universitetu Oxfordzkiego. Badania pozwoliły podzielić ludność Wielkiej Brytanii na 17 genetycznych klastrów. Ciekawe, że rozmieszczenie wielu genetycznych klastrów wykazuje znaczne podobieństwa do podziału etnicznego i politycznego Brytanii pod koniec VI w. , a więc po inwazji Anglów i Sasów.