odc. 455 Polscy piloci podczas II wojny światowej

Dr Jan Wiśniewski opowiada o skomplikowanych dziejach polskich pilotów podczas trwania II wojny światowej. Spośród około 9000 którzy wydostali się z Polski tylko niewielka część została dopuszczona do obrony Francji w 1940 roku, ponad 6 tysięcy ewakuowano do Wielkiej Brytanii. W czasie Bitwy o Wielką Brytanię, kiedy pod koniec sierpnia 1940 roku straty bojowe brytyjskiego lotnictwa myśliwskiego osiągnęły około jedną czwartą pilotów 144 polskich doświadczonych pilotów myśliwskich okazało się zbawiennym czynnikiem w krytycznej sytuacji wojennej. Z końcem wojny stan liczebny Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie dochodził do 17.000 osób.