odc. 457 Obrona Moskwy

Jednym z trzech głównych celów niemieckiej kampanii, obok Leningradu i opanowania roponośnych pól na Kaukazie, było zdobycie sowieckiej stolicy Moskwy mówi dr Jan Wiśniewski. Zaskoczony najazdem hitlerowskim Stalin z trudem organizował obronę przy wydatnej pomocy NKWD. Ale największym sprzymierzeńcem rozbitej Armii Czerwonej i ostatecznym zwycięzcą okazał się mróz, który zdziesiątkował Niemców nieprzywykłych do takich temperatur. Mimo że Moskwa była na wyciągnięcie ręki, pozostała niezdobyta.