odc. 458 OZON

Śmierć Józefa Piłsudskiego podzieliła obóz władzy na dwa ugrupowania mówi prof. Wysocki. Liderzy sanacyjni potrzebowali struktury politycznej, która mogłaby przejąć zadania BBWR - u i była politycznym i ponadpartyjnym zapleczem ich wpływów w społeczeństwie polskim. Taką strukturą stał się Obóz Zjednoczenia Narodowego, nazywany skrótowo Ozonem, powołany formalnie w lutym 1937 roku.