odc. 466 Rozwiązanie Komunistycznej Partii Robotniczej Polski

Historię rozwiązania a częściowo również fizycznego zniszczenia Komunistycznej Partii Robotniczej Polski przedstawia prof. WJ Wysocki. Zatrzymanie ofensywy sowieckiej w 1920 roku zniszczyły nadzieje polskich komunistów na obalenie rządów w Europie i sprowadziły partię do podziemia. Ale głównym wrogiem KPRP był Stalin, który już w latach dwudziestych oskarżał KRPP o frakcyjność a w 1937 wszyscy członkowie Biura Politycznego KC KPP przebywający w ZSSR zostali aresztowani przez NKWD. Niemal wszystkich działaczy KPP uwięziono, zesłano do łagrów lub rozstrzelano z rozkazu Stalina.

odcinki Zobacz wszystkie
reklama