odc. 468 Początki Habsburgów

O powstaniu potężnej dynastii Habsburgów, którzy przez stulecia rządzili olbrzymimi terenami Europy opowiada dr Andrzej Smoliński. Najstarszy znany przedstawiciel rodu to Guntram Bogaty, hrabia Alzacji, który żył w czasach Mieszka I, ale już XIII wieku Rudolf został wybrany przez elektorów na władcę ziem niemieckich, głównym terenem nowej dynastii została Austria.