odc. 473 Wynalazek Jana Gutenberga

O rewolucji jaką było wynalezienie druku - opowiada dr Andrzej Smoliński. Jan Gutenberg jako pierwszy w historii do drukowania tekstu użył wykonanych według własnego pomysłu ruchomych, metalowych czcionek. Zamiast mozolnego, ręcznego przepisywania tekstów, można było je teraz szybko drukować w dowolnej ilości. Sposób ten bardzo szybko rozpowszechnił się w całej Europie, przyczyniając się do wzrostu wykształcenia szerszych kręgów społeczeństwa, a pierwszym wydrukowanym dziełem była Biblia.

odcinki Zobacz wszystkie
reklama