Profesor Wiesław Jan Wysocki
Prof. Wiesław Jan Wysocki /fot.TVP/

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki – historyk, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w biografistyce najnowszej, historii najnowszej Polski, historii powszechnej w czasach nowożytnych, historii wojskowości. Jest autorem wielu publikacji historycznych, m.in. o marszałku Edwardzie Śmigłym-Rydzu, generale Emilu Fieldorfie, rotmistrzu Witoldzie Pileckim, ks. mjr. Ignacym Skorupce, kardynale Stefanie Wyszyńskim i św. Janie Pawle Wielkim oraz duszpasterstwie wojskowym. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Stowarzyszenie historyczno-społeczne, prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego i wiceprezesa Towarzystwa im. Stanisława ze Skarbierza. Jest także członkiem zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią.

reklama