Odcinek 2- Żołnierze wyklęci
Żołnierze wyklęci

Odc. 1 „Żołnierze wyklęci”

W 1944 Armia Czerwona wkroczyła na teren Polski. Komenda Główna AK powołała organizację NIE do dalszej walki o niepodległość. Jednak w maju 1945 roku nastąpiło rozwiązanie NIE, z zaleceniem dalszej walki wg własnego uznania. Powstała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj z płk. Janem Rzepeckim na czele. Różne były formy i różne formacje w nielegalnej walki i konspiracji. W konspiracji działało ok. 180 tys żołnierzy. Ogłoszone amnestie (w latach 1945 i 1947) posłużyły, jako środek do inwigilacji i fizycznej likwidacji konspiratorów. Siły użyte przez państwo do walki z podziemiem liczyły. 180 tys żołnierzy w różnych formacjach (z lotnictwem włącznie), żołnierzy LWP i NKWD, oraz ok. 250 tys ORMOwców. Data 1 marca 1951 roku. W tym dniu odbyła się egzekucja siedniu członków IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Prowokacją UB było utworzenie V Komendy WiN, jako sposobu inwigilacji konspiracji. Ostatni żołnierz polskiego podziemia, Józef Franczak ps. Laluś zginął w 1963 r.

Ówczesny prezes IPN, Janusz Kurtyka, wysunął pomysł ogłoszenia dnia 1 marca Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Inicjatywę ustawodawczą w tej sprawie podjął prezydent Lech Kaczyński.

Emisja we wtorek 1 marca o godz. 17:20 w TVP Polonia

reklama