Odcinek 5 - Nie jesteśmy bandą
Krótka historia - odcinek 5

Mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”

W naszej Krótkiej historii powiemy o:

Cytacie z ulotki napisanej w marcu 1946 r. przez Łupaczkę (Kim jesteśmy?) Powiemy o odmowie udziału w operacji Ostra Brama Armii Czerwonej i  ucieczce do konspiracji. Szeregu udanych akcji przeprowadzanych na Pomorzu w 1946 r. (mając zaledwie 100 żołnierzy);
Historii listu żelaznego wysłanego do niego przez ministra MBP Radkiewicza.
Aresztowaniu 30.6.1948r.  i przesłuchaniach przez Adama Humera.
Odmowie współpracy oraz o 18 wyrokach śmierci wydanych przez sąd w dniu 2. XI. 1950, wykonanych 8. II. 1951.

Emisja 4 marca, o godz. 17:20 w TVP Polonia

reklama