Doktor Andrzej Smoliński
Doktor Andrzej Smoliński

Doktor Andrzej Smoliński - jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego i Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w historii najnowszej oraz dziejach Europy środkowo-wschodniej a szczególnie relacjach Polsko-węgierskich. Jest autorem publikacji o kawalerii polskiej. Nauczyciel historii w warszawskich liceach z ponad dwudziestoletnim stażem.

reklama