Doktor Jan Wiśniewski
Doktor Jan Wiśniewski

Jan Wiśniewski -  (ur. 1975 r.)  doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nauczyciel historii w Collegium Marianum, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie. Autor dwóch książek i ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i recenzji w czasopismach polskich i zagranicznych z zakresu historii i współczesnych stosunków międzynarodowych, uczestnik kilkunastu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych, stypendysta Polskiej Akademii Umiejętności - Fundacji Lanckorońskich oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stażysta kilku instytucjach naukowych w Rosji i Republice Czeskiej. W pracy naukowej koncentruje się na problematyce I wojny światowej i wojny domowej w Rosji z lat 1917-1922 oraz współczesnej polityce międzynarodowej Federacji Rosyjskiej.

reklama