Szkolnictwo i nauka w II RP

Spis powszechny przeprowadzony w Polsce w 1921 r. wykazał, że najgorszą pozostałością po zaborach był analfabetyzm, zwłaszcza w rejonach zaboru rosyjskiego sięgał niekiedy 71% mieszkańców. W 1932 r. kolejny spis wykazuje ok. 15% analfabetów. Dr Jan Wiśniewski przypomina, że Józef Piłsudski już w 1919 r. podpisuje dekret o powszechnym szkolnictwie, ale prawdziwa reforma następuje dopiero w 1932 r.