odc. 456 Marian Rejewski

O Marianie Rejewskim - jednym z tych, którzy złamali szyfr Enigmy opowiada dr Andrzej Smoliński. Matematyk i filozof opracował na podstawie danych dostarczonych przez francuski wywiad tzw. bombę Rejewskiego pozwalającą na szybkie łamanie kodu. Przekazana później wywiadom francuskim i brytyjskim pozwoliła na znaczny postęp w pracach deszyfryzacyjnych. Po likwidacji Biura Szyfrów we wrześniu Rejewski uciekał przed Niemcami przez całą Europę, aby w końcu wylądować w Anglii.